Εξειδικευμένα Γερμανικά Ενηλίκων
Eξ αποστάσεως
ώρες ανά εβδομάδα 25
Διαθέσιμες θέσεις 70
90.00 €76.00 €

Είναι η γλώσσα των Goethe, Nietzsche ,Mozart, Beethoven, Freud και του Einstein. Τα γερμανικά έχουν εισβάλλει για τα καλά στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται όχι μόνο απ’ το γεγονός πως όλο και περισσότερες εταιρείες τα ζητούν απ’ τους εργαζομένους τους, αλλά και απ’ το ότι οι σπουδαστές ξεκινούν την διδασκαλία τους απ’ την Ε’ δημοτικού. Η γερμανική αποτελεί την επίσημη γλώσσα όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και σε Αυστρία και Ελβετία. Ο εκπαιδευτικός όμιλος OnLine Education σας παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης σε όλα τα στάδια της γλώσσας.

Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με την γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να την ξεκινήσουν. Σ’ αυτήν τους την πρώτη επαφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καθημερινές εκφράσεις και στοιχειώδεις φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση απτών και συγκεκριμένων αναγκών. Είναι σε θέση να συστηθούν και να συστήσουν, να κάνουν ερωτήσεις και να δώσουν απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Μπορούν να επικοινωνήσουν με απλό τρόπο υπό τον όρο ότι ο συνομιλητής είναι πρόθυμος να βοηθήσει μιλώντας αργά και καθαρά.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

Fit in Deutsch 1

Start Deutsch 1

ΚΠΓ Α1

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή και εξασκούνται στον γραπτό γράφοντας 1-2 παραγράφους και στον προφορικό λόγο κατανοώντας ημιδομημένους διαλόγους. Ακόμη κατανοούν και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις της καθημερινότητας τους όπως στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία. Μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να γράψουν σύντομα προσωπικά σημειώματα. Τέλος, είναι σε θέση να περιγράψουν με απλούς όρους το παρελθόν τους, το κοντινό τους περιβάλλον και ζητήματα άμεσης ανάγκης.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

Fit in Deutsch 2

Start Deutsch 2

ΚΠΓ Α2

Αποτελεί το τρίτο επίπεδο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Σε αυτό το στάδιο οι σπουδαστές θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σημαντικότερες καταστάσεις της καθημερινότητας τους. Επίσης, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, σχολείου και ελεύθερου χρόνου, να γράφουν επίσημα η ανεπίσημα γράμματα αλλά και να μπορούν να κάνουν μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

Zertifikat für Jugendliche

Zertifikat B1

KΠΓ Β1

Αποτελεί προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και δίνει στους σπουδαστές την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την γερμανική γλώσσα στην καθημερινότητα τους. Έχουν την ικανότητα να κατανοούν αλλά και να παράγουν κείμενα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως επίσης μπορούν να διατυπώνουν σαφή και ορθά δομημένο λόγο.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDFB)

TestDaF 3+4

KΠΓ Β2

Το συγκεκριμένο στάδιο της γερμανικής γλώσσας αποτελεί πολύ προχωρημένο επίπεδο και δίνει την δυνατότητα στους γνώστες του να εισαχθούν σε πανεπιστήμια της Γερμανίας. Επιπλέον σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει σε πολύ καλό επίπεδο ακουστικές αλλά και γραπτές πληροφορίες ποικίλης ύλης. Τέλος, είναι σε θέση να παράγει σαφές, καλοδιατυπωμένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση συνδετικών φράσεων και λογικών δομών.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

Zertifikat C1

TestDaF 4+5

International (PWD)

KΠΓ Γ1

Αποτελεί το ανώτατο και τελευταίο επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας. Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής γνωρίζει πλέον τη γερμανική γλώσσα σε άριστο επίπεδο. Του δίνεται η δυνατότητα να κατανοεί γραπτές και ακουστικές πληροφορίες χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. Επιπλέον μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, επακριβώς και με ευφράδεια, αλλά και να ερμηνεύσει λογοτεχνικά κείμενα.

Τα πτυχία που προσφέρονται στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι τα εξής:

ΚΠΓ Γ2