Κατηγορίες Προϊόντων

ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Αγγλικά για Αρχάριους
Δια Ζώσης
icon
ώρες ανά εβδομάδα 10
icon
Διαθέσιμες θέσεις 50
icon
50.00 €20.00 €
Εξειδικευμένα αγγλικά Ενηλίκων
Δια Ζώσης
icon
ώρες ανά εβδομάδα 10
icon
Διαθέσιμες θέσεις 50
icon
1,000.00 €800.00 €
Γενικά Αγγλικά Ενηλίκων
Δια Ζώσης
icon
ώρες ανά εβδομάδα 10
icon
Διαθέσιμες θέσεις 50
icon
100.00 €80.00 €
Αγγλικά Ενηλίκων για ΑΣΕΠ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Δια Ζώσης
icon
ώρες ανά εβδομάδα 10
icon
Διαθέσιμες θέσεις 50
icon
100.00 €80.00 €
Ακαδημαϊκά Αγγλικά
Δια Ζώσης
icon
ώρες ανά εβδομάδα 10
icon
Διαθέσιμες θέσεις 50
icon
100.00 €80.00 €